Szerződési feltételek

A Synergym Fitness terem házirendje
Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt. Felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az ArtiFF Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) által működtetett Synergym szolgáltatásait igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető cég neve: ArtiFF Kft.
Székhelye: 1142 Budapest, Tengerszem utca 80.
Adószáma: 23057890-2-42
Számlavezető Bank: OTP
Bankszámlaszám: 11714051-21455931
Képviselő: Csàkinè Hegedüs Tünde
Email: info@synergym.hu
Telefonszàm: 06203597604

PREAMBULUM

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

Az Eladó, azaz Szolgáltató a Synergym Fitness terem és a www.synergym.hu honlap üzemeltetője.

Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül vagy szemèlyesen vételi ajánlatot tevő, a vásárlást elindításával szerződést kötő személy.

ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

Belépés, regisztráció

A Synergym Fitness terem szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag regisztrációt követően van lehetőség, az ún. Regisztrációs Adatlap kitöltésével A regisztráció után a vendég egyszer vagy többször használható belépőkártyát kap vagy megvàsàrol (a vásárolt szolgáltatás vagy bérlet függvènyèben). A belépőkártya kizárólag személyre szóló, másra át nem ruházható, a belépőkártyával történő visszaélésekért a kártya birtokosa felelősséggel tartozik.

A vendégek által használt, Synergym tulajdonát képező beléptető kártyaért a vendég felelősséggel tartozik. Ennek megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég új beléptető kàrtya vásàrlàsàra kötelezett ha tovàbbra is szeretnè igènybe venni a Synergym szolgàltatàsait. A vendég köteles a beléptető kártya elvesztését, eltulajdonítását haladéktalanul jelezni a Synergym részére.

A Synergym fitnesz és wellness részlegeire kizárólag a recepciónál érvényesített belépőkártyával léphetnek be az érvényes napijeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégek.

A Synergym szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.

Bérlet betegség miatt való meghosszabbítására csak érvényes orvosi igazolással van lehetőség. Egy naptári évben egy felhasználó esetén maximum egy alkalommal lehetséges a bérlethosszabbítás lehetőségének igénybevétele.

A havi korlàtlan bérletek napi egyszeri belépésre jogosítanak. A több alkalmas bèrletekkel naponta többször be lehet lèpni az alkalmak levonàsàval.

A Synergym területén bérlettel való visszaélés, csalás gyanúja rendőrségi feljelentést von maga után.

Kiegészítő szolgáltatások

A Synergym belépéskor a vendégek számára használati és letéti díj ellenében törölközőt biztosít, melyet a vendég köteles a kilépéskor visszaszolgáltatni, a recepció mellett található gyűjtőkosárba elhelyezni.

A Synergym jelenleg ingyenesen nyújtja a szauna részleg szolgáltatásait vendégei számára, de ezek nem képezik az alapszolgáltatás részét. A Synergym e tekintetben is fenntartja a változtatás jogát.

A szauna részleget mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a jelen Házirend vonatkozó rendelkezései és a bejárat mellett kifüggesztett megfelelő használatra vonatkozó szabályok betartása mellett.

Általános szabályok

A Synergym területe magánterület. Az ingatlan területén elhelyezett berendezések, illetve a központ szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, valamint jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók.

A Synergym vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A Synergym szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabályi rendelkezés kifejezetten kizárná.

A Synergym nem vállal felelősséget az Synergym területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

A vendégek részére a Synergym ingyenes értékmegőrzést tesz lehetővé, a recepció mellett, amely kamerával megfigyelt terület .

Magatartási normák

A Synergym területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.

A Synergym szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.

Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a Synergym Fitness termet nem látogathatja.

Várandós hölgyvendégek a Synergym szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe.

A fitneszterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe. 6 évnél fiatalabb gyermek csak a Synergym vezetősège engedélyével tartózkodhat a teremben.

A Synergym területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését bármilyen módon zavaró viselkedés.

A Synergym munkatársait sértő kommunikáció vagy magatartás esetén fenntartjuk a jogot a vendég belépésének megtagadására, illetve a bérletének felfüggesztésére.

A Synergym jogosult a Házirendet megsértő személyeket a Synergym szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani illetve – amennyiben szükséges – , úgy a Synergym területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. A Synergym területéről eltávolított illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A Synergym kizárólag megfelelő,a Synergym helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe. (ld. jelen Házirend további rendelkezéseinél)

A Synergym teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás – beleértve az elektromos cigaretta minden típusát.

A Synergym területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.

A Synergym területére rollert, kerékpárt behozni tilos. Tárolási lehetőség az irodaház bejàratánál kihelyezett kerékpár tárolónàl van lehetőség – kizárólag saját felelősségre.

A fitneszterembe és az edzőtermekbe törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat bevinni tilos. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.

Tilos a Synergym területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Synergym egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag a Synergym előzetes jóváhagyásával folytatható.

A Synergym területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.

Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül a Synergym területén illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.

A Synergym egész területén kizárólag a Synergymmel szerződéses jogviszonyban álló személyi edzők, teremedzők illetve oktatók tarthatnak személyi edzést illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.

A Synergym helyiségeinek használata

Szauna részleg és az öltöző használata

A vendégek részére a Synergym nemenként elkülönített öltöző- és zuhanyzóhasználatot, valamint koedukált szauna használatot biztosít.

Az öltözőben az öltözőszekrény, a hajszárító használatot a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.

A szauna pihenő részlege kizárólag megfelelő öltözetben vehető igénybe( fürdőruha, törölköző, fürdőköntös). A szauna kizárólag szaunalepedő, törölköző használatával vehető igénybe.

A szauna részlegben és előterében, valamint a zuhanyzókban fürdőpapucs használata kötelező.

A mellékhelyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot (pl. rongyot, intimbetétet), veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

Fitneszterem és Funkcionàlis terem

A vendégek a Synergym területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, ugrálókötél, gumiszőnyeg stb.) kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni.

A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni, a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe állítani, illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

A fitneszteremben a fitnesz eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni.

A fitnesz eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során a vendégnek figyelembe kell venni saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon a Synergym munkatársaihoz (elsősorban a személyi edzőhöz) segítségéért, illetve iránymutatásáért.

A vendégek által használt, a Synergym tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

A Funkcionàlis teremben és az Edzőteremben kizárólag a Synergym sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt.

A fitneszterem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. A ruházat megfelelőségével kapcsolatos kérdés esetén, kérjük forduljon kollégánkhoz. A fitnesz eszközök és gépek használata közben higiéniai okokból törülközőt kell használni a közvetlen testkontaktus elkerülése érdekében ès a gèpeket hasznàlat utàn fertőtleníteni kell a kihelyezett fertőtlenítő folyadèkkal.

A fitneszteremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.

Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a Synergym kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a fitneszterem használatától eltiltani.

A fitnesz eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a Synergym kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére.

A fitneszteremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos.

Teendők baleset, rendkívüli esemény (pl. tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó) esetén.

Baleset, illetve rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciót, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

Tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, szaunàzàst vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni.

Veszélyhelyzetben a lift nem működik. A távozáshoz a legközelebb levő lépcsőházat és kijáratot kell igénybe venni, az épületet az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni.

Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a Synergymben tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a Synergymben található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a Synergym működésében komoly zavart okoz.

Amennyiben vendégeink a Synergym területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelnek, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel.

Nyitvatartási idő

A Synergym szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.

A Synergym Szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a nyitvatartásra tekintettel a Synergym területét legkésőbb a zárás időpontjáig elhagyni.

A Synergym nyitvatartási rendje:

H-P: 06:00 – 23:00
Sz-V: 08:00 – 20:00

Budapest, 2020.október.28.