Házirend

A Synergym Fitness terem házirendje
Az Synergym üzemeltetését az ArtiFF Kft. (telephely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.) végzi.

A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a Fitness terem biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.

A Synergym Házirendjében foglaltak a Fitness terem területén tartózkodó, továbbá a szolgáltatásait igénybe vevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

A Synergym Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon, a recepción elérhető és áttekinthető.

Általános szabályok

Az Synergym területére belépni csak érvényes tagsági kártyával lehet! A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

A konditermet és a funkcionális termet csak 14 éven felüliek látogathatják!

Az Synergym minden vendége köteles egy alkalommal kitölteni a recepciónál egy regisztrációs lapot, valamint engednie, hogy fotó készüljön róla, mellyel elfogadja a Synergym Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

Az Synergym szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről számítógépes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki.

Az Synergym helyiségeit, eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. A használat során mind anyagi, mind egyéb károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Synergym területén történt balesetet vagy sérülést kérjük, azonnal jelezzék a recepción, illetve a személyi edzőknél. Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani.

A Synergym üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

A Synergym üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A vendégek számára értékmegőrző szekrények állnak rendelkezésre díjmentesen, ennek igénylését a recepción kell jelezni.

A talált tárgyakat minden vendég a Synergym recepcióján köteles leadni.

A Synergym használója nem sérthet meg hatályos jogszabályi előírásokat.

A Synergym használója nem sértheti meg jelen Házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával automatikusan elfogad.

A klub területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés, illetve a higiénés szabályok betartása! A termet fertőző betegek nem látogathatják!

A sporttermek területére kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni. Zárt váltócipő használata kötelező az edzések során.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

A klub szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz a nemenként elkülönített öltözőkben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (pl.: szauna)

A megvásárolt beléptető kártyáért minden vendég anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben elveszíti, újabb 1000 forintért tudja az megvásárolni!

A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (bérelt törölköző, pulzusmérő, sportfelszerelések stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni.

A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A Synergym területén tilos:

A dohányzás és az alkohol fogyasztása.

Olyan tevékenység folytatása, amely a Synergym szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.

Minden, másokat – erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó – zavaró tevékenység.

Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital, illetőleg állat bevitele.

Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

Kép-és hangrögzítő berendezés használata.

Politikai tevékenység folytatása.

A Synergym üzemeltetője fenntartja a jogot a klub egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Synergym üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.

A Synergym egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a klub szakmai vezetőjénél nyilvántartásba vett, oktatók és edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.

Nyitvatartás

A Synergym és egyéb szolgáltatásai kizárólag a klub nyitvatartási idején belül vehetők igénybe.

Hétfőtől – péntekig: 6-23 óráig
Szombat – vasárnap: 8-20 óráig
Ünnepnapokon: az előre meghirdetett rend szerint

A Synergym szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a klubot legkésőbb a zárás időpontjában elhagyni.

Öltöző használat

Az öltözőben és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni díjmentesen.

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos.

Szauna használat

A szaunákat csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.

A szaunákat – higiéniai okokból – megfelelő öltözetben és törölközővel lehet igénybe venni.

A szaunákban az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.

A szaunákba a használatához nem szükséges tárgyakat bevinni szigorúan tilos.

Fitness terem használat

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.

A fitness terembe csak megfelelő sport öltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos. A Synergym területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek, recepciósoknak és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, mindenki az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.

A gépekre és eszközökre – higiéniai okokból – törölköző leterítésével lehet ülni és feküdni. A meghibásodott gépekről minden esetben tájékoztatni kell a recepción dolgozókat, a hiba mihamarabbi elhárítása érdekében.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetbe visszaállítva, az eszközöket rendszeresített tároló helyükre visszahelyezve köteles hátra hagyni.

A kézi súlyzókat, tárcsákat használat után a használó köteles a helyére visszatenni.

A súlyzókat a padlóra ledobni szigorúan tilos.

Záró rendelkezések

Jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni.

Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv segítségét kérni.

A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.